INNE USŁUGI:

 

* montaż wkładów kominowych      

kwota ustalana podczas „oględzin” na miejscu,

wtedy zostaje sporządzona wycena i po podjęciu decyzji przez Klienta,

zostaje wyznaczony termin montażu

- wycena 20,00zł brutto

 

* montaż nasady kominowej

 90,00zł brutto + materiał

 

* zdemontowanie nasady kominowej

           50,00zł brutto

 

* odgruzowanie przewodu kominowego

                              180,00zł brutto – bez wykucia przewodu kominowego,

                    307,50zł brutto – z wykuciem i zamurowaniem jednego otworu pomocniczego,

                              110,00zł brutto – wykucie i zamurowanie kolejnego otworu pomocniczego,

 

* wstawienie drzwiczek kominowych, tzw. wyczystek lub kratki wentylacyjnej

 70,00zł brutto + materiał – wymiana drzwiczek

110,00zł brutto + materiał – wstawienie z wykuciem otworu

 

* przełączenie istniejących podłączeń do innych przewodów kominowych

                              430,00zł brutto – od pieców pokojowych i kuchennych

                              170,00zł brutto – od pozostałych urządzeń

 

* ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń grzewczo – kominowych

                              180,00zł brutto – opinia ustna,

                              307,50zł brutto – opinia na piśmie