USŁUGI WYKONYWANE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH,

FIRMACH, SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH, HALACH itp.


* CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH:

 

11,00zł netto / 1 przewód kominowy          + podatek VAT 8% lub 23%

 

Cena obejmuje czyszczenie jednego przewodu kominowego, niezależnie od jego długości.

 

Przypominamy, że wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

czyszczenie przewodów kominowych powinno być wykonywane:

 

przewody kominowe wentylacyjne – 1 raz w roku

przewody kominowe spalinowe – 2 razy w roku

przewody kominowe dymowe – 4 razy w roku

 

 

* PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH wg art. 62 pkt. 1c) i 3) Prawa Budowlanego:

 

  2,46zł brutto / 1 metr bieżący przewodu kominowego

12,30zł brutto / 1 podłączenie

 

KOTŁOWNIE PRZEMYSŁOWE, OSIEDLOWE itp.:

          - od 1kW do 200kW               307,50zł brutto

          - od 201kW do 500kW           516,60zł brutto

          - od 501kW do 1000kW         836,40zł brutto

          - od 1001kW do 5000kW     1.291,50zł brutto

          - powyżej 5001kW               1.968,00zł brutto

 

 

Zakres kontroli przewodów kominowych obejmuje:

- badanie drożności przewodów kominowych,

- badanie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych (określenie ilości i rodzaju podłączeń) podłączonych do przewodów kominowych,

- kontrolę stanu technicznego drzwiczek kominowych, tzw. wyczystek,

- kontrolę stanu technicznego łączników, rur zapiecowych,

- kontrola prawidłowości zamontowanych kratek wentylacyjnych,

- kontrola wentylacji nawiewnej zapewniającej poprawną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu,

- badanie prawidłowości ciągu kominowego,

- badanie stanu technicznego kominów ponad dachem (kontrola stanu technicznego głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, wylotów przewodów kominowych),

- badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (kontrola stanu technicznego włazów, drabin, ław kominiarskich itp.),

- badanie szczelności przewodów kominowych,

- ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie mieszkańców.

 

Po wykonanej usłudze otrzymają Państwo protokół, do którego dołączony będzie szkic (rzut pionowy) przewodów kominowych wraz z opisem ewentualnych nieprawidłowości oraz proponowanym sposobem ich usunięcia.

 

 

* ODBIÓR PRZEWODÓW KOMINOWYCH:

 

2,46zł brutto / 1 metr bieżący przewodu kominowego – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie surowym

 

2,46zł brutto / 1 metr bieżący przewodu kominowego – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie użytkowym

 

                         12,30zł brutto / 1 podłączenie – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie użytkowym

 

 

* OPINIA DO GAZOWNI, SANEPIDU, NADZORU BUDOWLANEGO itp.:

 

Poznań i okolice 307,50zł brutto – dotyczy opinii o możliwości / prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych do mocy 60kW

 

Wydanie opinii o możliwości / prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych o mocy powyżej 60kW:

          - od 60kW do 200kW          430,50zł brutto

          - od 201kW do 500kW         799,50zł brutto

          - od 501kW do 1000kW    1.291,50zł brutto

          - od 1001kW do 5000kW  2.091,00zł brutto

          - powyżej 5001kW            3.444,00zł brutto

 

 

*Informujemy, że podane ceny podlegają negocjacji w przypadku podpisania umowy na wykonywane przez nas usługi.