USŁUGI WYKONYWANE W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH:

 

 

* CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH:

 

os. Świerczewo                            50,00zł brutto

os. Dębiec                                   70,00zł brutto

Poznań                                      100,00zł brutto

miejscowości poza Poznaniem   150,00zł brutto

 

Cena obejmuje czyszczenie wszystkich przewodów kominowych w budynku jednorodzinnym, niezależnie od ich ilości.

 

Przypominamy, że wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

czyszczenie przewodów kominowych powinno być wykonywane:

 

przewody kominowe wentylacyjne – 1 raz w roku

przewody kominowe spalinowe – 2 razy w roku

przewody kominowe dymowe – 4 razy w roku

 

 

* PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH wg art. 62 pkt. 1c) i 3) Prawa Budowlanego:

 

Poznań i okolice   307,50zł brutto (budynek jednorodzinny)

 

Zakres kontroli przewodów kominowych obejmuje:

- badanie drożności przewodów kominowych,

- badanie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych (określenie ilości i rodzaju podłączeń) podłączonych do przewodów kominowych,

- kontrolę stanu technicznego drzwiczek kominowych, tzw. wyczystek,

- kontrolę stanu technicznego łączników, rur zapiecowych,

- kontrola prawidłowości zamontowanych kratek wentylacyjnych,

- kontrola wentylacji nawiewnej zapewniającej poprawną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu,

- badanie prawidłowości ciągu kominowego,

- badanie stanu technicznego kominów ponad dachem (kontrola stanu technicznego głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, wylotów przewodów kominowych),

- badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (kontrola stanu technicznego włazów, drabin, ław kominiarskich itp.),

- badanie szczelności przewodów kominowych,

- ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie mieszkańców.

 

Po wykonanej usłudze otrzymają Państwo protokół, do którego dołączony będzie szkic (rzut pionowy) przewodów kominowych wraz z opisem ewentualnych nieprawidłowości oraz proponowanym sposobem ich usunięcia.

 

 

* ODBIÓR PRZEWODÓW KOMINOWYCH (protokół do Urzędu Miasta / Starostwa):

 

Poznań i okolice              246,00zł brutto – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie surowym

Poznań i okolice              369,00zł brutto – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie użytkowym

 

 

          * OPINIA DO GAZOWNI, SANEPIDU, NADZORU BUDOWLANEGO itp.:

 

Poznań i okolice 307,50zł brutto – dotyczy opinii o możliwości / prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych, wentylacyjnych

 

UWAGA!   Jeżeli otrzymaliście Państwo opinię o możliwości podłączenia urządzeń grzewczych,

wentylacyjnych z naszego Zakładu Kominiarskiego, koszt opinii stwierdzającej prawidłowość podłączenia wynosi 150,00zł brutto!

 

 

*Informujemy, że podane ceny podlegają negocjacji w przypadku podpisania umowy na wykonywane przez nas usługi.